در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران صورت گرفت:


انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان و سمنان
با حضور احمدتجری سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان، مهدی جمال مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سمنان

برگزاری جشنواره های فرهنگی مشترک، اجرای فم تورهای مشترک، شناسایی و تعیین مسیرهای مشترک طبیعت گردی، استفاده از ظرفیت های تبلیغاتی دو استان، تقویت کریدور جنوب به شمال با تامین و بهسازی زیرساخت های ضروری و خدمات رسان از جمله اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.

""