مدیر کل فرودگاههای استان گلستان با اشاره به افزایش تعداد پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان گفت: پرواز کیش_گرگان_کیش روزهای سه شنبه وجمعه از  ۸  بهمن  سال جاری  توسط شرکت هواپیمایی قشم ایر برقرار خواهد شد.

علی متانت با اشاره به افزایش پروازهای شرکت هواپیمایی قشم ایر در فرودگاه گرگان افزود: علاوه بر انجام پروازها توسط هواپیمایی قشم ایر در مسیر تهران و زاهدان مسیر کیش نیز اضافه شده است.